HeatAdapt börsimoodul soojuspumpadele

Tarbi soodsaima börsihinnaga, mugavalt

Börsi tunnihinda ja ilmaprognoosi jälgiv nutikas moodul juhib soojuspumpa Sinu eest automaatselt ning vähendab elektriarvet.

Oluline kõigile elektri börsipaketi kasutajatele

Miks seadistada börsihinna automaatne järgimine?

HeatAdapt börsimoodul ajastab õhk-vesi ja maasoojuspumpade elektritarbimise automaatselt odavama hinnaga tundidele.

Kulude kokkuhoid

Kasuta ära madalaid elektri tunnihindu ja vähenda energiakasutust tipuhindade ajal. Tulemuseks on märkimisväärne kulude kokkuhoid elektriarvel.

Ülimugav

Börsihindade, ilmaprognoosi ja hoone eeldatava küttevajaduse
koosluses leiab moodul efektiivseima küttemustri igaks päevaks ning seda täiesti automaatselt.

Keskkonnasääst

Vähendades automaatselt energiakasutust tipptundidel, väheneb ka eletkrivõrgu koormus. Nii saame tarbida suuremas osakaalus rohelist energiat.

Tõenäoliselt kiireima tasuvusajaga investeering küttesüsteemi

12% - 20% aastas

säästis börsimoodul meie klientidele 2023. aastal

kuni 28% kuus

vähenes elektri maksumus suurima säästuga kuudel kevad-sügis 2023

* Kokkuhoid on mudeldatud rohkem kui kümne 2023/24 kütteperioodil uuringusse kaasatud Eesti väikeelamu põhjal, milles mõõdeti energiatarbimist, ruumitemperatuure ja soojuspumba parameetreid ning hinnati säästu elektrienergia maksumuselt. Konkreetse hoone tegelik energiakulude kokkuhoid võib olla suurem või väiksem tulenevalt hoone ja küttesüsteemi omadustest, elanike tarbimisharjumustest ning börsihindade kõikumistest.

HeatAdapt börsimoodul: loodud soojuspumpadele

Arendatud spetsiaalselt õhk-vesi ja maasoojuspumpadele. Moodul võtab arvesse seadme võimalused ning välisilma, et luua optimaalseim küttemuster.

Tõenäoliselt kiireima tasuvusajaga investeering küttesüsteemi

HeatAdapt juhtimisloogika on välja töötatud koostöös TalTechi teadlastega läbiviidud uuringus, mis hõlmas Eleflex.AI koostöös TalTechi teadlastega on loonud tavakasutaja jaoks kõige rohkem kui kümne hoone detailset mõõtmist, mudeldamist ja säästu hindamist 12 kuud kestnud uuringus.

Kokkuhoid on mudeldatud rohkem kui kümne 2023/24 kütteperioodil uuringusse kaasatud Eesti väikeelamu põhjal, milles mõõdeti energiatarbimist, ruumitemperatuure ja soojuspumba parameetreid ning hinnati iga kuu keskmist säästu elektrienergia maksumuselt. Aastane sääst on arvutatud 12 kuu keskmine säästuprotsendi alusel. Konkreetse hoone tegelik energiakulude kokkuhoid võib olla suurem või väiksem tulenevalt hoone ja küttesüsteemi omadustest, elanike tarbimisharjumustest ning börsihindade kõikumistest.

2023. aastal oli elektri börsihind õhtusel tipptunnil keskmiselt 124% kallim kui soodsaimal ajal

Suurimad börsihinna kõikumised olid septembris, mil päeva soodsaima ja kalleima tunni vahe oli keskmiselt 19,7 senti / kWh.

Päeva siseselt võib börsihind kõikuda kordades

2023 iga päeva soodsaima ja kalleima tunnihinna vahe oli keskmiselt 12,1 senti / kWh.
Suurimate kõikumistega septembris oli odavaim tund keskmiselt 19,7 senti / kWh soodsam kui tiputund.

Kuidas toimib?

Seadistame börsihinna alusel juhtimise vastavalt soojuspumba mudeli võimalustele:
  1. Tipuhindade ajal kütmise keelamine või küttevõimsuse vähendamine
  2. Ettekütmine enne kallemaid tunde
  3. Sooja vee tootmine odavaimatel tundidel
  4. Energiakulukate lisaküttekehade (tennide) piiramine kõrge börsihinna korral
Arukas juhtimine võtab arvesse vastava tunni elektri börsihinna koos võrgutasudega, maja arvestatava küttevajaduse ja välisilma ning teostab juhtimist sõltuvalt soojuspumba mudelist ja seadistusest. Nii on võimalik saavutada suurim kokkuhoid konkreetse päeva börsi tunnihindade ja hoone küttevajaduse lõikes.

Veebiäpp annab hea ülevaate

Kütmisel ja vee soojendamisel rakendatavaid mustreid näeb mugavalt meie veebiäpist. Graafikul on toodud ka elektri tunnipõhised börsihinnad koos võrgutasudega. Roheline tähendab ettekütmist – näiteks tarbevesi soojavee boilerisse. Punasega tundidel on kütmine piiratud, et vältida tipuhindasid. 

Paigaldamine

Börsihinna järgimise saab võimaldada enamikel õhk-vesi soojuspumpadel ja maasoojuspumpadel, sh Atlantic, Bosch, Daikin, Fujitsu, Gapsal, Junkers , Midea, Kaisai, Mitsubishi, Nibe, Alpha Innotec, Thermia, Pioneer, Panasonic.

Kuidas toimib?

Seadistame börsihinna alusel juhtimise vastavalt soojuspumba mudeli võimalustele:
  1. Tipuhindade ajal kütmise keelamine või küttevõimsuse vähendamine
  2. Ettekütmine enne kallemaid tunde
  3. Sooja vee tootmine odavaimatel tundidel
  4. Energiakulukate lisaküttekehade (tennide) piiramine kõrge börsihinna korral
Arukas juhtimine võtab arvesse vastava tunni elektri börsihinna koos võrgutasudega, maja arvestatava küttevajaduse ja välisilma ning teostab juhtimist sõltuvalt soojuspumba mudelist ja seadistusest. Nii on võimalik saavutada suurim kokkuhoid konkreetse päeva börsi tunnihindade ja hoone küttevajaduse lõikes.

Veebiäpp annab hea ülevaate

Kütmisel ja vee soojendamisel rakendatavaid mustreid näeb mugavalt meie veebiäpist. Graafikul on toodud ka elektri tunnipõhised börsihinnad koos võrgutasudega. Roheline tähendab ettekütmist – näiteks tarbevesi soojavee boilerisse. Punasega tundidel on kütmine piiratud, et vältida tipuhindasid. 

Paigaldamine

Börsihinna järgimise saab võimaldada enamikel õhk-vesi soojuspumpadel ja maasoojuspumpadel, sh Atlantic, Bosch, Daikin, Fujitsu, Gapsal, Junkers , Midea, Kaisai, Mitsubishi, Nibe, Alpha Innotec, Thermia, Pioneer, Panasonic.

Hea teada

Börsimoodul on loodud spetsiaalselt õhk-vesi ja maasoojuspmpadele ning on ideaalne tunnipõhist elektri börsipaketti kasutavatele kodudele. Soojuspump moodustab enamikes kodudes 50-80% aastasest elektritarbimisest, mistõttu aitab soojuspumba tark juhtimine märgatavalt vähendada elektrikulusid.

Börsimoodul toimib võttes arvesse eletktri tunnipõhise börsihinna, võrgutasud ja ilmaprognoosi. Börsimoodul valib iga päeva tunnihindade põhjal sobivaima mustri kütmiseks ja vee soojendamiseks. Nii ajatatakse soojuspumba tarbimine soodsamatele tundidele ning vähendadatakse tipuhindade mõju.

Börsimoodul on loodud spetsiaalselt õhk-vesi ja maasoojuspmpadele ning on ideaalne tunnipõhist elektri börsipaketti kasutavatele kodudele. Soojuspump moodustab enamikes kodudes 50-80% aastasest elektritarbimisest, mistõttu aitab soojuspumba tark juhtimine märgatavalt vähendada elektrikulusid.

Börsimoodul toimib võttes arvesse eletktri tunnipõhise börsihinna, võrgutasud ja ilmaprognoosi. Börsimoodul valib iga päeva tunnihindade põhjal sobivaima mustri kütmiseks ja vee soojendamiseks. Nii ajatatakse soojuspumba tarbimine soodsamatele tundidele ning vähendadatakse tipuhindade mõju.

Konkreetsete Eesti majade kokkuhoiu väljaselgitamiseks  mudeldasime rakendusuuringu raames rohkem kui kümne Eesti väikeelamu keskmist säästu meie börsimooduli kasutamisest. Tulemuseks on keskmine kokkuhoid 12% – 19% aastas elektrienergia maksumuselt 2023. aasta börsihindade põhjal. Kuu lõikes võib kokkuhoid varieeruda tulenevalt börsihindade kõikumisest, näiteks 2023 oli see vahemikus 7% – 28% kuus.

Börsimoodulist tulenev kokkuhoid on iga hoone spetsiifiline ja sõltub hoone soojustusastmest, küttesüsteemist kui tervikust, tarbimisharjumustest ning tulevastest elektri börsihindadest.

Lisaks oleme koostöös TalTechiga läbi viimas uuringut, milles kogu 2023/24 kütteperioodi jooksul mõõdame väga detailselt erinevate soojuspumpade ja hoonete käitumist börsijuhtimise korral. Jagame uuringu tulemusi jooksvalt oma kodulehel.

Arukas börsimoodul maksimeerib energiahindadest tulevat säästu, koostades iga päev küttemustri. Küttemuster võtab arvesse hoone omadused, soojuspumba juhtimisvõimalused ja ilmaprognoosi, mille tulemusel tekib iga päeva kohta unikaalne küttemuster:

Eeltoodud küttemustril on näha, kuidas punasega on piiratud tarbimist punastel tiputundidel ning teostatud ettekütmist rohelistel tundidel. Küttemustri alusel teostab börsimoodul automaatselt soojuspumba juhtimist.

Börsimoodul laeb iga päev elektri tunnipõhised börsihinnad ning võtab arvesse ilmaprognoosi, võrgutasusid ning hoone ja küttesüsteemi omadused. Selle põhjal luuakse soojuspumbale individuaalne kütmise ja tarbevee soojendamise graafik ehk küttemuster.

Küttemustri alusel teostab börsimoodul päeva jooksul soojuspumba juhtimist, vähendades tarbimist kalleimatel tundidel ning suurendades võimsust odavamatel tundidel.

Optimaalseima küttemustri leidmiseks viis TarkHoone.ee koostöös TalTechiga 2023/24 kütteperioodil läbi uuringu, milles mõõdeti detailselt rohkem kui kümne Eesti väikeelamu käitumist börsijuhtimise korral.

Meie börsimoodul ühildub enamike Eesti kodudes levinud õhk-vesi ja maasoojuspumpadega. Oma soojuspumba ühilduvuse kontrollimiseks täitke palun lehekülje lõpus olev vorm.

Õhk-vesi soojuspump square 1000px

Küsi börsimooduli hinnapakkumist

Palun täida alloelvad andmed, et saaksime esialgse info hinnapakkumise koostamiseks